Το @rchive & Connect σας δίνει τη δυνατότητα να αρχειοθετήσετε ηλεκτρονικά και αυτόματα:

Κύρια χαρακτηριστικά:

  • όλα τα παραστατικά που εκδίδετε (τιμολόγια, δελτία διακίνησης, αποδείξεις) χωρίς αλλαγή στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας
  • οποιοδήποτε επισυναπτόμενο έγγραφο μαζί με τα λογιστικά παραστατικά (αναλυτικές χρεώσεις, παραγγελίες, σχετικά παραστατικά κτλ)
  • όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία (δυνατότητα χρήσης φορολογικού μηχανισμού ή ψηφιακών υπογραφών)
  • όλα τα ηλεκτρονικά παραστατικά που λαμβάνετε

Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να σας εξοικονομεί πραγματικό κόστος και χρόνο από τη διαδικασία της τιμολόγησης, μέσα από μια αυτοματοποιημένη, ασφαλή και αξιόπιστη εφαρμογή, το @rchive & Connect σας δίνει τη λύση.

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση σας παρέχει μια οργανωμένη και ολοκληρωμένη επικοινωνία ανταλλαγής παραστατικών με τους συνεργάτες σας και ειδικότερα:

  • Αυτόματη αποστολή των παραστατικών στους πελάτες σας με ασφαλή και εγγυημένη παράδοση, άμεσα και γρήγορα
  • Δυνατότητα επιλογής τύπων παραστατικών που ανταλλάσσετε ηλεκτρονικά με τους πελάτες σας
  • Αποστολή και Παραλαβή Συνημμένων εγγράφων αυτόματα χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση
  • Επιλογή ανταλλαγής παραστατικών μεμονωμένα ή στο σύνολο των πελατών ή των προμηθευτών
  • Πολλαπλά σημεία παράδοσης ανά πελάτη (πελάτης με ένα ΑΦΜ και πολλαπλά σημεία παράδοσης-υποκαταστήματα)
  • Αποδεικτικό παραλαβής για κάθε παραστατικό με ακριβή στοιχεία (ημερομηνία, ώρα) την ώρα που πραγματοποιείται